We use cookies.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

If you continue to use this site we will assume that you are happy to receive all cookies on our website.

Please see our cookie policy page for more details.

Agree

Thông tin thị trường ngay trong tầm tay

Các giải nhằm trợ giúp các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến thương mại tiếp cận thông tin, nghiên cứu thị trường.

Tìm hiểu thêm

Chính phủ và công nghệ

Giải pháp chính phủ, công nghệ và các giải pháp giúp cải thiện các dịch vụ công dân, cải thiện an toàn công cộng, tăng cường an ninh quốc gia, và quản lý tài nguyên hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp tích hợp công Nghệ

Các giải pháp Doanh nghiệp là một hệ thống sản phẩm độc quyền với một tập hợp các ứng dụng giải pháp kinh doanh điện tử tích hợp được thiết kế để hỗ trợ công việc kinh doanh của bạn phát triển

Tìm hiểu thêm

Tuần này tại DRED

Làm sao để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn

Dữ liệu & Phân tích

Đạt được những hiểu biết lớn hơn và đổi mới nhanh hơn

Tích hợp Đám mây

Đổi mới với các đám mây tích hợp cho doanh nghiệp

Thương mai điện tử

Tạo dựng các mối quan hệ khách hàng dài lâu

Di động trước tiên

Xây dựng và triển khai các trải nghiệm di động đáng tin cậy

Bảo mật

Ngăn ngừa và ứng phó với các mối đe dọa đến hệ thống doanh nghiệp và dữ liệu

Mạng xã hội

Tạo ra các kết nối để tăng thêm giá trị cho tổ chức của bạn.

Tuyển dụng tại DRED

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có hoài bão, mong muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo & kỷ luật

Gia nhập đội ngũ DRED

Chúng tôi có thể trợ giúp những gì?

Contact Us